lunes, 9 de febrero de 2009

Gran Format 2A part del mural exterior purament visual, també és va introduir un display informatiu a la porta de l'establiment que amb un estil similar, resava la llista de serveis de la copisteria.

Roll-up de 200cm x 85 cm.